Projekt
„WŁASNA FIRMA SZANSĄ NA SUKCES”
 
Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
Beneficjent: Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3
Biuro Projektu: Biuro Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,
Okres realizacji: 01.07.2014 - 30.09.2015r.
Obszar realizacji projektu: woj. podkarpackie
 
Projekt „Własna firma  szansą na sukces” realizowany jest przez Korporację VIP sp. z o.o. w ramach Działania 8.1. „Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie”, Poddziałania 8.1.2. „Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 
Głównym celem projektu  jest podniesienie kwalifikacji zawodowych adekwatnych do potrzeb rynku pracy oraz umożliwienie uzyskania nowego, trwałego zatrudnienia (w tym przez podjęcie działalności gospodarczej) przez 24 osoby na regionalnym rynku pracy do 30.09.2015r.