Projekt

 

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w przyszłość.

KORPORACJA VIP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ realizuje projekt pt.:

„Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów Biznesowych z Partnerami”

- umowa o dofinansowanie Nr UDA-POIG.08.02.00-18-062/13-00 w ramach:

Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki