Projekt

Dnia 01 października 2012 r. Korporacja VIP Sp. z o.o. rozpoczęła realizację projektu pt. „VIP – każdy człowiek jest ważny” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki

Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Poddziałanie 8.1.2.Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie podkarpackim

Po więcej informacji zapraszamy do zakładki O projekcie.