Projekt

NABÓR DO UDZIAŁU W PROJEKCIE:

Warunkiem uczestniczenia w procesie rekrutacji do Projektu będzie złożenie w Biurze Projektu lub przesłanie za pośrednictwem poczty/kuriera na adres Biura Projektu prawidłowo wypełnionego i podpisanego Formularza zgłoszeniowego. Dokumenty rekrutacyjne są oceniane pod względem formalnym i merytorycznym na zasadach określonych w Regulaminie i na ich podstawie dokonywana jest kwalifikacja uczestników do projektu.

Uwaga tylko dokładnie wypełnione i kompletne dokumenty będą brane pod uwagę w procesie rekrutacyjnym!

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

OŚWIADCENIE O WPŁACIE