Projekt

Projekt "Podkarpacka Akademia Spawaczy"

Instytucja Pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

Projektodawca : Korporacja VIP Sp. z o.o. z siedzibą w Czudcu przy ul. Ceramicznej 3

Biuro Projektu: Filia Korporacji VIP Sp. z o.o. w Rzeszowie przy ul. Asnyka 1/2,

Okres realizacji: 01.04.2014 - 30.06.2015r.

 

CEL PROJEKTU


Celem projektu jest nabycie do czerwca 2015 umiejętności i kwalifikacji potwierdzonych w formie certyfikatów i egzaminów zawodowych niezbędnych dla celów spełnienia wymogów formalnych prowadzenia pracy w zakresie spawalnictwa przez pracowników i przedsiębiorców z MMŚP z branż budowlanej j (sekcja F, PKD 2007) z województwa podkarpackiego.