NOWA OFERTA NOWA OFERTA
2018-01-29

Nowość – okno o zmniejszonym współczynniku przenikania ciepła z polimerowym kołnierzem izolacyjnym.

Korporacja VIP Sp. z o.o. wychodząc naprzeciw wymogom rynku wprowadza do oferty nowe rozwiązanie poparte pracami badawczo rozwojowymi. Okno o zmniejszonym współczynniku przenikania ciepła z polimerowym kołnierzem izolacyjnym TCP.

System TCP stanowi nowy produkt w którym zastosowano nowe rozwiązanie konstrukcyjne polegające na dołączeniu do zewnętrznej części ramy okiennej specjalnego kołnierza izolacyjnego wykonanego z opracowanego materiału polimerowego. Kołnierz ten ma za zadanie zmniejszenie przenikania cieplnego na zamontowanym już oknie o około 12 % w stosunku do rozwiązań tradycyjnych. W rozwiązaniach tradycyjnych zamocowanie okna w elewacji budynku odbywa się najczęściej przy pomocy  metalowych kotew które są obrabiane pianką izolacyjną. Takie rozwiązanie w większości nie zapewnia dostatecznej wymaganej przez klienta izolacyjności, najczęściej ze względu na błędy montażowe.  Innowacyjne rozwiązanie okna  z kołnierzem izolacyjnym w sposób konstrukcyjny eliminuje możliwość błędów montażowych wpływających na przenikanie cieplne złącza ściany z ramą okienną. Kołnierz polimerowy oparty jest o hybrydową kompozycję o podwyższonych właściwościach mechanicznych. Dodatkowo przy zastosowaniu materiałów polimerowych  o określonych właściwościach, kołnierz może stanowić element nie tylko izolacyjny ale również konstrukcyjny.

Drugim elementem  systemu TCP jest możliwość zastosowania specjalnych wypełnień komór konstrukcji nośnej pozwalających na obniżenie współczynnika przenikania ciepła profili okiennych.

Dodatkowym atutem okien o podwyższonej izolacyjności cieplnej TCP jest ich dokładność wykonania przy zastosowaniu bardzo nowoczesnej linii technologicznej. Dokładność wykonania ma istotny wpływ na przenikalność cieplną w trakcie całego okresu eksploatacji. Nasze okna produkowane na zautomatyzowanej linii technologicznej są pozbawione niedoskonałości wytwórczych w postaci zwiększonych liniowych mostków termicznych oraz obniżonych parametrów akustycznych okien. Wyeliminowane zostały dzięki wdrożeniu innowacyjnego procesu gdzie automat do łączenia naroży wyposażony jest w specjalne stemple dociskowe blokujące wypływkę pod uszczelkę oraz naroże obcinające naddatek zgrzewu po zwulkanizowaniu uszczelek.

System TCP zapewnia znaczące innowacje polepszające parametry okien w stosunku do obecnie stosowanych rozwiązań.

Zapraszamy do naszych biur po więcej szczegółów.