Zmiana treści zapytania ofertowego 2/7.1/KP/2019 Zmiana treści zapytania ofertowego 2/7.1/KP/2019
2019-06-20
Treść ogłoszenia została zmieniona
Zmiana zapytania ofertowego nastąpiła w dniu 20.06.2019r. Zmianie uległy zapisy w zamieszczonym ogłoszeniu dotyczące:
1. Opis przedmiotu zamówienia - str. 4 punkt: Tematyka szkolenia / certyfikacja - w przypadku szkolenia 1 i 2 uzupełniono zapis o stwierdzenie "lub równoważne" odnoszące się do sposobu certyfikacji
2. W punkcie "Wymagania wobec wykonawcy str. 5 punkt a) uzupełniono zapis o 1 szkolenie „Eksploatacja sieci i urządzeń elektroenergetycznych do 1Kv – z uprawnieniami SEP” wraz egzaminem zewnętrznym
3. Strona 8 i 10 ujednolicono zapis dotyczący wymogów wobec wykonawcy iż "w ciągu ostatnich dwóch lat (licząc od dnia złożenia oferty) zorganizował co najmniej trzy spośród pięciu szkoleń"
2. Data składania oferty wydłużono do dnia 28 czerwca 2019 r. do godz. 08:30.
 
wstecz
Twój Nick
Treść komentarza
Pozostało znaków: